Plzeňská PUMA

Pedagog Učící Moderně a Atraktivně

Centrum robotiky a Plzeňský kraj vyhlašují pod záštitou náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové a náměstkyně primátora Evy Herinkové 4. ročník soutěže pro učitele základních a středních škol Plzeňského kraje

Plzeňská PUMA (Pedagog Učící Moderně a Atraktivně)

Cíl soutěže: Zapojení digitálních technologií do výuky.

Soutěžní úkol: Vytvořit výukový materiál (DUM), který bude interaktivní, bude využívat digitální technologie a pro děti bude nejen vzdělávací, ale také zajímavý a zábavný.

Požadavky na výukový materiál: Využití ICT běžně dostupných na škole, přesné tematické zaměření. Výuka s využitím interaktivní tabule nebo stolních či přenosných zařízení (PC, tablety). Autor k práci připojí krátkou anotaci (popis materiálu), případně návod. Účastník souhlasí se zveřejněním svého díla na internetu (viz přihláška).

U materiálů budou hodnoceny: Interaktivita, obsah, originalita a grafika, uživatelská příjemnost, metodika.

Průběh soutěže:

  • 1. kolo: Odborná porota vybere ze všech prací pět, které postoupí do finále.
  • Finále: Autoři nejlepších prací představí práce před porotou, ta rozhodne o konečném pořadí. Finále se uskuteční v Centru robotiky.

Termíny:

  • Zaslání přihlášky do soutěže a soutežní práce na email soutezpuma@plzen.eu do 31. 10. 2018.
  • Finále + vyhlášení nejlepších prací: listopad 2018 v Centru robotiky (datum bude upřesněno).

Ceny:

  • Všichni zúčastnění pedagogové budou za svůj materiál odměněni.
  • Na autory třech nejlepších prací čekají ceny v podobě výpočetní techniky.

Informace o soutěži a aktuality: Na stránkách centra robotiky.

Jakékoliv dotazy k soutěži zodpoví:

Mgr. Vojtěch Škarda                 
metodik vzdělávání                  
SITMP, Centrum robotiky    

T   378 035 533                        
M  702 291 956                         
E   skardav@plzen.eu              Publikováno dne 28.08.2018