Město spustilo projekt Smart Edu Plzeň

Smart Edu Plzeň- takový název dostal projekt, který sdružuje aktivity na podporu technického vzdělávání v západočeské metropoli.

V úterý 13. prosince se v Centru robotiky odehrála tisková konference, na níž byl představen projekt Smart Edu Plzeň. Správa informačních technologií města Plzně se této oblasti intenzivně věnuje 3 roky, v současnosti snaha ještě více zesílila a výsledkem je právě koncept Smart Edu. Ten obsahuje širokou škálu aktivit na podporu technického vzdělávání v Plzni, a to od mateřských škol po univerzitní prostředí. Plzeň usiluje o to, aby byl ve městě dostatek kvalifikovaných, technicky vzdělaných pracovníků. Tento fakt bude motivací pro firmy z oblasti znalostní ekonomiky, aby do západočeské metropole přesunuly svojí výrobu a naopak zárukou pro odborníky v oblasti moderních technologií, že na ně po vystudování čeká dobře placená práce v jejich odvětví. Kromě toho chce také město podpořit studenty a začínající podnikatele a vytvořit zázemí pro vznik nových podnikatelských subjektů.

 


Publikováno dne 19.12.2016