Stavba a programování robotů

Ukázka z kroužku

Kroužek je určen pro žáky 2. - 5. ročníku základní školy. V kroužku využíváme aplikace a programy pro blokové (grafické) programování. Děti se učí, jakým způsobem se robot pohybuje, rozhoduje a jak je mu potřeba zadávat příkazy. Tím u dětí rozvíjíme logické myšlení, prostorovou představivost, schopnost řešit problém, kreativitu a rozvoj algoritmizace. Zároveň rozvíjíme jejich školní znalosti a dovednosti.


Publikováno dne 13.08.2018