Vzděláváme vás pro budoucnost

Centrum robotiky (CR) je moderní volnočasové centrum zaměřené na vzdělávání v oblasti ICT a digitálních technologií. Nabízí volnočasové kroužky a aktivity pro děti, kurzy pro dospělé i seniory, vzdělávací semináře pro pedagogy, programy pro třídy základních a mateřských škol.

Naší mateřskou organizací je Správa informačních technologií města Plzně (SITMP), příspěvková organizace, která je zřizovaná přímo magistrátem města Plzně. Právě snaha města o využívání moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života, je jedním z důvodů vzniku Centra robotiky jako úseku vzdělávání SITMP. Dalším důvodem je potřeba technicky vzdělaných pracovníků a koncept komplexní podpory polytechnického vzdělávání na všech jeho stupních od mateřských po vysoké školy.

Podporu vzdělávání realizujeme na několika úrovních. Kromě zmiňovaných vzdělávacích aktivit pro veřejnost i pedagogy je to materiální zajištění základních škol. Ty vybavujeme např. roboty nebo experimentálními sadami pro badatelsky orientovanou výuku přírodních věd. Ruku v ruce s vybavením jde i naše metodická podpora učitelům, asistovaná výuka a další vzdělávání pedagogických pracovníků.