Plzeňská PUMA

Pedagog Učící Moderně a Atraktivně

I letos vyhlašuje Centrum robotiky soutěž Plzeňská PUMA - Pedagog Učísí Moderně a Atraktivně. Ta je určena všem pedagogům plzeňských základních škol. Mají za úkol sestavit za pomoci moderních technologií, tedy interaktivní tabule, počítače, tabletu, kamery nebo fotoaparátu, zajímavý výukový materiál, který bude pro žáky atraktivní a zároveň je do výuky aktivně zapojí.

Cíl soutěže: Zapojení digitálních technologií do výuky.

Soutěžní úkol: Vytvořit výukový materiál (DUM), který bude interaktivní, bude využívat digitální technologie a hlavně bude pro děti nejen poučný, ale také zajímavý a zábavný.

Požadavky na výukový materiál: Využití ICT běžně dostupných na škole, přesné tematické zaměření. Výuka s využitím interaktivní tabule nebo stolních či přenosných zařízení (PC, tablety). Autor k práci připojí krátkou anotaci (popis materiálu), případně návod. Účastník souhlasí se zveřejněním svého díla na internetu (viz přihláška).

U materiálů budou hodnoceny: Interaktivita, obsah, originalita a grafika, uživatelská příjemnost, metodika.

Průběh soutěže:

  • 1. kolo: Odborná porota vybere ze všech prací pět, které postoupí do finále.
  • Finále: Autoři nejlepších prací představí práce před porotou, ta rozhodne o konečném pořadí. Finále se uskuteční v CR za účasti představitelů města a novinářů.

Termíny:

  • Zaslání přihlášky do soutěže a předání díla na email soutezpuma@plzen.eu do 31. 10. 2017.
  • Finále + vyhlášení nejlepších prací a předání cen: listopad 2017 v Centru robotiky (datum bude upřesněno).

Ceny:

  • Pro školu vítěze interaktivní tabule (nebo jiná technologie dle výběru).
  • Pro autory třech nejlepších prací notebooky (dlouhodobé zapůjčení k užívání).
  • Všichni zúčastnění pedagogové budou za svůj materiál odměněni.


Publikováno dne 11.05.2017